Raadsplein 1 december

Donderdag 1 december 2022 vindt het Raadsplein van de gemeenteraad plaats. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in de raadszaal. Je kunt deze openbare vergadering bijwonen op de publieke tribune in de raadszaal.

Voorbereiding op raadsvergadering van 15 december 2022

Één keer per maand vindt een 'Raadsplein' plaats. Dan bereidt de gemeenteraad zich voor op de maandelijkse raadsvergadering. De vergadering van 1 december vindt plaats als voorbereiding op de raadsvergadering van 15 december 2022. 

Inspreken in het Raadsplein op 1 december 2022

Tijdens het Raadsplein kun je inspreken over de agendapunten op de agenda van het Raadsplein. Of je spreekt in over een ander onderwerp dat je onder de aandacht wilt brengen. Je krijgt hier maximaal 5 minuten voor. De raadsleden kunnen daarna enkele verduidelijkende vragen aan je stellen. Tijdens het inspreken, neem je samen met raadsleden plaats aan de spreektafel. Inspreken in het Raadsplein is openbaar. 

Op de agenda van 1 december 2022

  1. Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de gemeentelijke heffingen voor het jaar 2023
  2. Participatiebeleid
  3. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Berlicum en Middelrode
  4. Invoeren reclamebelasting voor Centrumfondsen
  5. Openen grondexploitatie Inbreidingslocatie Grinsel (Plan Jacobs)

Bekijk de complete agenda van het Raadsplein op 1 december 2022

Aanmelden voor inspreken 

Wil je inspreken? Stuur dan een e-mail naar de griffie. Doe dit tot uiterlijk 36 uur voor het Raadsplein van 1 december 2022. Zet in je e-mail je naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover je wil inspreken. De griffie neemt vervolgens contact met je op. 

Raadsvergadering 15 december 2022

Donderdag 15 december om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad. Je kunt deze openbare vergadering bijwonen op de publieke tribune in de raadszaal. De complete raadsagenda van 15 december 2022 met de agendapunten vind je vanaf 2 december op de speciale website.