Raadsplein 2 februari en raadsvergadering 16 februari 2023

Donderdag 2 februari a.s. om 20.00 uur vindt het Raadsplein van de gemeenteraad plaats. Je kunt deze openbare vergadering bijwonen op de publieke tribune in de raadszaal. Deze bijeenkomst wordt gehouden ter voorbereiding op de raadsvergadering van 16 februari 2023.

Inspreken in het Raadsplein op 2 februari 2023

Ter voorbereiding op de maandelijkse raadsvergadering, vindt één keer per maand een “Raadsplein” van de gemeenteraad plaats. Je kunt dan maximaal 5 minuten inspreken over de agendapunten op de agenda van het Raadsplein of over een ander onderwerp dat je onder de aandacht van de gemeenteraad wil brengen. De raadsleden kunnen daarna enkele verduidelijkende vragen stellen. Tijdens het inspreken, neem je samen met raadsleden plaats aan de spreektafel. Op de agenda staat:

 1. Verordening Commissie Ruimtelijke kwaliteit
 2. Aanpassen gemeentelijke regelgeving i.v.m. de Omgevingswet
 3. Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant (herzienin)
 4. Kadernota’s 2024 gemeenschappelijke regelingen:
  • 4.1 Zienswijze Kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant
  • 4.2 Zienswijze Kadernota 2024 Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN)
  • 4.3 Zienswijze Kadernota 2024 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
  • 4.4 Zienswijze Kadernota 2024 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

De complete agenda van het Raadsplein op 2 februari 2023 met alle agendapunten vind je hier

Aanmelden inspreken

Wil jij inspreken? Stuur dan, tot uiterlijk 1 februari 08.00 uur a.s., een e-mail aan de griffie: griffie@sint-michielsgestel.nl, met daarin jouw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover jij wilt inspreken. De griffie neemt vervolgens contact met je op.

Openbaarheid

Inspreken op het Raadsplein is openbaar.

Raadsvergadering 16 februari 2023

Donderdag 16 februari om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad. Je kunt deze openbare vergadering bijwonen op de publieke tribune in de raadszaal. 
De complete raadsagenda van 16 februari 2023 met de agendapunten vind je vanaf 3 februari 2023 hier