Raadsvergadering

Donderdag 21 januari 20.00 uur vergadert de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen vindt deze raadsvergadering digitaal plaats. Deze openbare vergadering is live volgen via een videoverbinding op de homepage van onze website.

Agenda

Op de agenda staat:

  • Raadsvoorstel vaststelling OZB-tarief
  • Raadsvoorstel vaststellen verordening sociaal domein

Inspreken

Vanwege de huidige coronamaatregelen vindt het inspreken op een andere manier plaats.

  • Een videoboodschap inspreken, maximaal 5 minuten, of
  • Een brief schrijven aan de raad

Aanmelden inspreken

Wil je inspreken? Stuur dan, tot uiterlijk 36 uur voor de raadsvergadering, een e-mail aan de griffie,  griffie@sint-michielsgestel.nl, met daarin je naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover je wil inspreken. De griffie bespreekt dan met je welke manier van inspreken voor jou het handigste is.

Openbaarheid

Inspreken in de raadsvergadering is openbaar. Jouw brief aan de gemeenteraad wordt toegevoegd aan de ingekomen stukken en op de gemeentelijke website geplaatst. Jouw videoboodschap wordt in de openbare raadsvergadering vertoond en bewaard in de videonotulen. Jouw boodschap kan dus door iedereen worden nagelezen en teruggekeken.