Raadsvergadering 21 oktober

Donderdag 21 oktober om 18.00 uur 2021 vergadert de gemeenteraad. Je kunt deze openbare vergadering bijwonen op de publieke tribune in de raadszaal of live volgen via een videoverbinding op de homepage van onze website: www.sint-michielsgestel.nl.

Agenda

Op de agenda van 21 oktober staan de volgende agendapunten:

  • Bestuursrapportage (Burap)  2
  • Vaststelling van de Programmabegroting en Financiële Begroting 2022 en de meerjarenramingen 2023-2025

De raadsagenda met de agendapunten vindt u op onze website.

Inspreken in de raadsvergadering

Wil je inspreken? Stuur dan, tot uiterlijk 36 uur voor de raadsvergadering van 21  oktober, een e-mail aan de griffie, griffie@sint-michielsgestel.nl, met daarin jouw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover je wilt inspreken. De griffie bespreekt met je welke manier van inspreken voor jou het handigst is. Je kunt op twee manieren inspreken (maximaal 5 minuten):

  • Je brengt je boodschap persoonlijk over in de raadszaal
  • Je kunt een videoboodschap inspreken

Meer informatie over inspreken