Rondleiding langs geplande werkzaamheden Engelenstede

In Engelenstede gaan we een aantal maatregelen uitvoeren om de natuurwaarde te vergroten en het bos weerbaarder te maken tegen verzuring en verdroging. Op 27 juni om 19.00 uur willen we je graag uitnodigen voor een rondleiding in dit mooie gebied. Tijdens deze rondleiding zullen we uitleg geven over de maatregelen die wij gaan nemen. Er zijn medewerkers van de gemeente en van Bosgroep Zuid Nederland aanwezig om je vragen te beantwoorden. 

Wat gaan we doen?

Om verdroging tegen te gaan, willen we het gebiedseigen water zo lang mogelijk vasthouden. Tijdens de aanleg van het bos, zo’n honderd jaar geleden, zijn in de lage delen van het bos slootjes gegraven om het toen overtollige water af te voeren zodat er bos aangeplant kon worden. Met de huidige klimaatsverandering en verdroging is het belangrijk om regenwater zo lang mogelijk in het gebied vast te houden. Dat betekent dat een aantal slootjes worden gedempt, afgedamd of dat daar de slootbodem wordt verhoogd.

Meer inheemse loofbomen en struiken

Daarnaast gaan we meer inheemse soorten aanplanten. Dit zijn loofbomen en struiken die nu nog ontbreken, maar wel thuishoren in een natuurlijker bos. Ook zorgen deze soorten voor een verbetering van de bodem. Om te kunnen planten wordt eerst meer licht en ruimte gemaakt door een aantal bomen te vellen. Daarnaast worden ook bomen geveld om bestaande inheemse bomen en natuurlijke verjonging te bevorderen. Daarbij houden we rekening met de flora en fauna in het gebied.

Verspreiden van steenmeel

Door de verzuring van de bodem zijn veel voedingsstoffen uitgespoeld. Deze worden weer aangevuld door het verspreiden van steenmeel. Dit is gemalen steen waarin veel voedingstoffen zitten. Hierdoor krijgt de bodem meer weerstand tegen verzuring. Ook het bodemleven kan zich dan herstellen. In een deel van Engelenstede is al steenmeel verspreid in 2021. In de tweede helft van 2024 of 2025 wordt in het resterend deel van Engelenstede steenmeel verspreid.

Aanmelden voor de rondleiding

Heb je interesse of vragen? Dan kun je deelnemen aan de rondleiding. De rondleiding vindt plaats op 27 juni van 19.00 uur tot 21.00 uur. De verzamellocatie is de parkeerplaats aan de Kaathoven in Berlicum. Aanmelden voor de rondleiding kan uiterlijk tot 24 juni via e-mailadres r.tromp@mijngemeentedichtbij.nl.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Wist je dat we iedere week een digitale nieuwsbrief versturen met daarin een nieuwsoverzicht? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief en ontvang het nieuws in de gemeente in jouw mailbox.