Ruimte voor gezonde vennen in de bossen van Sint-Michielsgestel

In de gemeentebossen aan de Esscheweg werken we deze winter aan de bosranden en rondom de twee vennen. We halen onder andere enkele bomen weg. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor biodiversiteit en in de bosranden creëren we meer ruimte voor een mooiere overgang met nectarrijke struiken. Bovendien kunnen de venoevers en de heide zich beter ontwikkelen als er meer licht is en minder bladval.

Kansen voor zeldzame soorten

De vennen in het bosgebied hebben rijke vegetaties met zeldzame soorten, waaronder ronde zonnedauw, waterdrieblad, wilde gagel, draadzegge en veenpluis. Om deze vegetaties te behouden is het belangrijk dat ze meer licht krijgen en dat er minder blad valt. Daarom halen we in de bosrand rondom de vennen enkele bomen weg. Ook verwijderen we de strooisellaag en moslaag op enkele delen, zodat de heide hier goed kan ontkiemen. De heideontwikkeling helpen we een handje door heidemaaisel uit te strooien.

Ontwikkeling geleidelijk, opgaande bosranden

Op dit moment zijn de vennen begrensd door rechte bosranden met weinig struiken. Door het verwijderen van een deel van de grove dennen in de bosranden, ontstaat er ruimte voor een geleidelijkere overgang tussen de bosrand en het bos. In de winter van 2021 / 2022 planten we hier nectarrijke en besdragende struiken, zoals de gewone vlier, lijsterbes, Europese vogelkers, vuilboom en brem. Deze soorten zijn een belangrijke nectar- en voedselbron voor vele insecten en vogels.

Wat merk je van de werkzaamheden in het bos?

Tijdens de werkzaamheden ben je, zoals altijd, welkom in het gebied. Wel is het belangrijk dat je goed oplet en voor je eigen veiligheid afstand houdt tot het werk en de machines. De bomen worden geveld en uitgereden met grote bosbouwmachines, die ook op de paden rijden. Soms zijn paden tijdelijk afgesloten of minder goed toegankelijk, maar zodra de werkzaamheden klaar zijn, worden alle paden weer vrijgegeven en indien nodig hersteld. In de periode dat we in het bos werken, hangen we op verschillende plekken informatiebordjes op met meer informatie over de werkzaamheden.

 

Werken volgens natuurrichtlijnen

Tijdens de werkzaamheden werken we met de beheerder en de uitvoerder volgens de gedragscode bosbeheer. In deze gedragscodes staat hoe we bij werkzaamheden om moeten gaan met de aanwezige flora en fauna, om de impact zo tot een minimum te beperken.

Meer informatie?

Bosgroep Zuid Nederland begeleidt de werkzaamheden in opdracht van de gemeente Sint-Michielsgestel. De start van de uitvoering staat gepland voor december 2020. Naar verwachting zal alles voor half februari 2021 klaar zijn. Voor vragen kun je contact opnemen met Bosgroep Zuid Nederland via (040) 20 66 360.