Ruimte voor initiatieven: Bloemenweides zaaien

Als wijkmakelaars geven we maandelijks aandacht aan één bewonersinitiatief. Dit keer staan we stil bij onze eigen nieuwe actie: bloemenweides zaaien. Deze actie hebben we bedacht omdat we regelmatig van inwoners te horen krijgen dat ze graag meer bloemrijke bermen en velden zouden zien. Ze vinden het er mooi uitzien, maar vooral gaat het ze om het belang ervan voor de biodiversiteit.

Wat houdt de actie in?

Je kunt je als groep van minimaal vijf adressen aanmelden voor de actie door een plattegrond in te sturen, met daarop aangegeven de locatie waar je bloemen wilt zaaien en het aantal vierkante meters waar het om gaat. Dat kan tot en met 31 januari 2021. De locatie moet wel aan een aantal eisen voldoen:

  • Hij moet in het openbare gebied liggen/eigendom van de gemeente zijn.
  • Hij moet (grotendeels) in de zon liggen.
  • Hij moet voldoende ver van bomen liggen.
  • Hij is minimaal 100 m² en maximaal 500 m².
  • Hij mag niet gebruikt worden als veegpad voor sloten, ommetjes of andere doorgangen en ook niet als speelvoorziening of hondenvoorziening.

In totaal zaaien we maximaal 10.000 m² in. Als we meer aanmeldingen hebben, kiezen we de meest geschikte locaties. Je krijgt van ons een bericht, of we jouw locatie komen inzaaien. Je mag kiezen uit drie verschillende zaadmengsels. Soms is een zaadmengsel niet geschikt voor een bepaalde locatie en dat geven we dan aan. Het inzaaien doen we in maart of april.

Aan jou vragen we om te inventariseren welke soorten uit het mengsel tot bloei komen en om mee te doen aan de vogeltelling, bijentelling en vlindertelling. Zo wordt duidelijk of het zaaien van de bloemenmengsels echt effect heeft.

In het najaar maaien we de bloemenweide. We laten het maaisel nog een tijdje liggen en voeren het dan af. Dan bekijken we ook of de actie in 2022 een vervolg krijgt.

Heb je zelf een idee?

Wil je meer weten over het zaaien van bloemenweides of heb je een idee waarover je verder wilt praten? Neem dan contact op met je wijkmakelaar. Voor Sint-Michielsgestel en Gemonde is dat Mike Venrooij (m.venrooij@mijngemeentedichtbij.nl en 06-27063982) en voor Berlicum en Den Dungen is dat Helma Smolders (h.smolders@mijngemeentedichtbij.nl en 06-51693497).