Ruimte voor nieuwe bomen

Zieke essen maken plaats voor verschillende boomsoorten

De komende maanden planten we ruim tweehonderd nieuwe bomen in de gemeente. We vervangen daarmee driehonderd zieke essen die door de essentaksterfte aangetast zijn. Deze bomen worden vanaf 3 december gerooid. Er komen verschillende boomsoorten voor terug. Daarmee wordt het risico op boomziektes kleiner en vergroten we de biodiversiteit. Zo zorgen we voor een robuuster en gezonder boombestand in onze gemeente.

De essen die gerooid worden staan in Berlicum (Abtshoeve, Beatrixstraat, Christinastraat, Heikantsehoeve, Werststeeg), Den Dungen (Hooidonksestraat, Keerdijk, Spekstraat) en Sint-Michielsgestel (Beekvlietstraat, De Goudplevier, Moerschot en Ruimel). Waar voldoende ruimte boven en onder de grond is, planten we in de komende maanden nieuwe bomen terug. We planten onder anderen iepen, linden, esdoorns, noten, beuken, elzen en acacia’s.

Meer variatie zorgt voor minder risico op ziekte

In het verleden kozen we meestal voor één boomsoort langs een weg of straat. Dat was herkenbaar en gemakkelijk. Maar het brengt ook een groot risico met zich mee. Een laan met allemaal dezelfde bomen kan in één keer helemaal ziek worden en uitvallen. Dit zien we nu met de essentaksterfte gebeuren, maar denk ook aan de iepenziekte, de kastanjebloedingsziekte en de eikenprocessierups. Door verschillende boomsoorten aan te planten voorkomen we dat bij een boomziekte of plaag in één keer alle bomen ziek worden of aangetast raken. Daarnaast heeft elke boomsoort waarden voor andere vlinder-, vogel- en insectensoorten en levert zo meer biodiversiteit op. Meer verschillende soorten geeft dus een robuuster, gezonder en duurzamer boombestand.

Essentaksterfte, hoe verder?

In onze gemeente staan ruim 1500 essen. Daarvan wordt de komende week ongeveer 20 procent gerooid. De bomen die overblijven, monitoren we regelmatig. Als de bomen te veel achteruit gaan of als er een risico voor de omgeving ontstaat, moeten we ook deze bomen gaan vervangen. Dit zijn dan misschien de bomen die de basis kunnen vormen voor nieuwe essensoorten die resistent zijn tegen deze ziekte.

Geen gevolgen van PFAS

Om de oude bomen te rooien en de nieuwe bomen te planten is het niet nodig om grond af te voeren. Daardoor hebben de regels rond PFAS geen invloed op dit project. De grond die we uit de nieuwe boomgaten graven, verwerken we in de gaten die de oude bomen achterlaten. Bij de nieuwe bomen komt dan schone grond. In plantsoenen in de dorpen is de grond vaak zodanig slecht dat we de oude grond wel moeten afvoeren. Deze projecten liggen op dit moment stil.