Ruimte voor nieuwe riolering en een watertuin in Middelrode

Dinsdag 25 augustus stonden twee trotse wethouders bij een nu nog leeg grasveld aan de Milrooijseweg in Middelrode. Later deze week wordt hier het begin gemaakt van een watertuin. De vijver wordt gevuld met regenwater, dat via nieuwe rioolbuizen uit een deel van de wijk naar de watertuin geleid wordt. De watertuin biedt straks niet alleen ruimte aan regenwater, maar ook aan zo’n 150 karpers, een theehuis, een pluk- en kruidentuin en speelruimte voor kinderen. De werkzaamheden aan de riolering en de watertuin duren tot het einde van het jaar.

Gescheiden rioolstelsel

We leggen een gescheiden rioolstelsel aan: één buis voor regenwater en één buis voor afvalwater. Hierdoor gaat er minder water naar de rioolwaterzuivering en wordt de kans op wateroverlast op straat kleiner. We vervangen de riolering in de parallelweg Julianastraat, Oranjeplein, Schweitzerstraat, Einsteinstraat, Kennedystraat en Achterweg. Tijdens de werkzaamheden sluiten we de straten aantal weken af. Woningen blijven te voet bereikbaar. Dit is de eerste fase van de rioolvervanging in een groot deel van de gemeente. Het hele project duurt ruim 20 jaar.

Waar gaat het water naartoe?

  • Het afvalwater gaat naar de rioolzuivering, zoals dat nu ook gebeurt.
  • Het (schone) regenwater dat via de straat in de goot loopt, wordt opgevangen in een aparte rioolbuis.
  • We sluiten de buis met regenwater aan op de nieuwe watertuin. Daar vangen we het water in op. Het water kan dan in de bodem worden opgenomen.

Thee drinken en karpers kweken in de watertuin

Tussen de Achterweg en Milrooijseweg in Middelrode, leggen we een watertuin aan. Het regenwater uit de wijk wordt hier opgevangen. Maar water is ook leuk! Als dat kan, combineren we watertuinen met andere activiteiten. In Middelrode komen twee bewonersinitiatieven bij én in de watertuin.

  • Koffie- en theehuis Koekkoek hoopt begin november de deuren te openen. Bij het theehuis komt ook een speeltoestel voor kinderen en een pluktuin met bloemen en kruiden.
  • Karperkwekerij Feuerspiegel gaat in het diepe deel van de watertuin karpers kweken. Na 3 tot 5 jaar worden de karpers uitgezet in wateren voor de sportvisserij.

 

Ook is er veel aandacht voor verschillende planten en dieren in en rond de watertuin. Er komt een boomgaard met appel- en perenbomen en aan de oever van het water worden knotwilgen geplant. Rond de watertuin komen hogere bomen en een haag. De hoek van het terrein waar geen publiek kan komen, richten we in als een vogelbosje.

Andere werkzaamheden en wensen van bewoners

Tijdens de werkzaamheden aan de riolering bouwen we de lantaarnpalen om naar LED. We halen overbodige bestrating weg en waar het kan verbeteren we het groen. We bestraten de stoepen opnieuw en we leggen op- en afritjes aan zodat iedereen veilig kan oversteken. In het voorjaar van 2019 hebben bewoners tijdens een wijkschouw ideeën gegeven om hun straat te verbeteren. Ook deze nemen we zo veel mogelijk mee in de plannen.

Zelf regenwater afkoppelen

Ook via de dakgoot en de regenpijp verdwijnt veel regenwater in het riool. De regenpijpen van woningen zijn nu aangesloten op het afvalwater riool. In de straten waar we de riolering vervangen, hebben we de bewoners gevraagd of we hun regenpijp mogen aansluiten op het nieuwe regenwater riool. Veel bewoners doen hier aan mee!

Daarnaast kan iedereen in de gemeente gebruik maken van de Afkoppelregeling. Je krijgt dan een bedrag van €500 als je de regenpijp aan de achterkant van je woning (of schuur) afkoppelt van de riolering. Meer informatie over de afkoppelregeling vind je op de website van Met elkaar voor mekaar, www.metelkaarvoormekaar.nl.