Samen zien we meer! Help jij mee?

De gemeente Sint-Michielsgestel is op zoek naar een BIN-coördinator voor de wijk Sint-Michielsgestel Oost.

Het Buurt Informatie Netwerk is een samenwerking van bewoners, politie en gemeente

Doel van die samenwerking is de veiligheid en leefbaarheid in een wijk te verbeteren. Daar hebben politie en gemeente natuurlijk een taak in. Maar, bewoners uit een wijk kunnen daarbij helpen via het Buurt Informatie Netwerk. Dit netwerk noemen we kort gezegd het BIN.

BIN-leden, de politie en de gemeente wisselen informatie met elkaar uit. Dat delen van informatie gebeurt op een anonieme manier. Als BIN-lid zijn uw gegevens niet bekend bij politie of gemeente. Ook niet bij andere BIN-leden.

Dringende zaken  gaan uiteraard niet via BIN, maar via 0900 – 8844 of 112

De BINco is de spin in het web tussen politie en BIN-leden

Als BIN-coördinator ben je het aanspreekpunt voor de bin-leden van je buurtinformatienetwerk en de politie. 

Wat doet een BINco?

Politie en gemeente sturen relevante informatie naar de BIN-coördinator:

  • BIN-coördinator informeert de BIN-leden
  • Reacties BIN-leden via de BIN-coördinator naar de politie en gemeente

Een BINco voldoet aan verschillende voorwaarden

Een BINco heeft:

  • enige affiniteit met burgerinitiatieven
  • enige affiniteit met projectwerkzaamheden
  • kan werken met computers
  • iedereen uit de gemeente kan zich aanmelden


Ondersteuning wordt geboden door het project o.a. door de plaatsing en onderhoud van de software. De functie is op vrijwillige basis: vrijwilligheid betekent echter niet vrijblijvendheid. De ervaring leert (uiteraard afhankelijk van wat er in de wijk gebeurt) dat het gemiddeld 2 uur p/week kost. Er zijn twee BINco’s (waarvan 1 reserve) per wijk.

Samen met de projectleider van de gemeente voert de wijkagent de ‘sollicitatie’ gesprekken en benoemt vervolgens de BINco.

Meld je aan

Stuur een mailtje met een motivatie naar veiligheid@mijngemeentedichtbij.nl 

Samen met de projectleider van de gemeente voert de wijkagent de ‘sollicitatie’ gesprekken.

Privacy

Alle berichten worden anoniem verstuurd (ook de BINco ziet niet welk BIN lid een bericht verstuurt). Dit kan door een versleuteling in het berichtenprogramma via de website. Als mensen erop gesteld zijn een persoonlijk antwoord te krijgen dan kunnen ze dat kenbaar maken aan hun BINco. Er zijn ook BIN leden die een email adres aanmaken speciaal voor BIN.