Sint-Michielsgestel gaat voor leefbaarheid én sluitende begroting

Het college van Burgemeester en Wethouders van Sint-Michielsgestel staat ook in het laatste jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen voor een lastige keuze. De tegenvallende inkomsten vanuit het rijk zorgen ervoor dat de portemonnee van de gemeente steeds leger raakt. Het college zet daarom in op twee dingen: de leefbaarheid van de dorpen én een sluitende begroting.

Om dit te bereiken hanteert het college voor de Kadernota 2022-2025 (de voorloper van de gemeentelijke begroting) vier uitgangspunten:

  • Een sluitende begroting om onze gemeente financieel zo gezond mogelijk te houden;
  • Niet extra investeren in het voorzieningenniveau, maar wel de ambities overeind houden;
  • Om het voorzieningenniveau overeind te houden, het uitvoeren van de vernieuwing van onderwijshuisvesting uit te stellen tot 2025. De planologische procedures die nodig zijn start de gemeente wel op;
  • Een extra investering in de bibliotheek. Het college vindt het belangrijk deze voorziening te behouden in de dorpen van Sint-Michielsgestel.

Spaarpot aanspreken

In het afgelopen jaar is de financiële positie van gemeenten in Nederland meerdere keren in het nieuws geweest. Rode draad in de berichtgeving: gemeenten moeten meer kosten maken dan ze geld binnenkrijgen. Met name veroorzaakt door de extra taken in het sociaal domein, zonder dat daar extra middelen tegenover staan. Veel gemeenten besloten hun spaarpot aan te spreken en te bezuinigen.
Dat heeft ook Sint-Michielsgestel gedaan, vanuit ambitie om het voorzieningenniveau in de dorpen overeind te houden. Deze voorzieningen hebben namelijk een groot effect op de leefbaarheid van deze dorpen. En die leefbaarheid is een van de speerpunten uit het coalitieakkoord van 2018.

Voorzieningenniveau op peil

Wethouder Ed Mathijssen namens het college van BenW: “Al die aandacht voor de financiële positie van gemeenten in ons land heeft er helaas nog niet toe mogen leiden dat we in structurele zin op meer middelen mogen rekenen. In tegendeel. Gezien alle financiële ontwikkelingen komt nu ook onze gemeente, en met ons vele andere gemeenten, op een punt dat we moeten gaan kiezen tussen de zorgtaken uit het sociaal domein en het voorzieningenniveau in onze dorpen. Dat vinden we een heel pijnlijke keuze.”
“Onze ambitie is en blijft dat we het voorzieningenniveau in onze dorpen op peil houden. Precies zoals we in ons coalitieakkoord beloven. Maar we willen het daarbij laten en pakken geen nieuwe zaken op. Enerzijds omdat we vinden dat dit aan een nieuw college is, anderzijds omdat we niet de middelen hebben om ze nog voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 af te ronden. En verder is het bij ons net als bij de mensen thuis: Het heeft geen zin om een mooie nieuwe auto uit te gaan zoeken bij de garage als er niet genoeg op je bankrekening staat. Dan moet je gewoon blij zijn met het degelijke model dat je hebt en nog een paar jaar doorrijden.”

Meer informatie

Wil je de kadernota lezen, kijk dan op deze pagina