Sint-Michielsgestel krijgt € 195.000 voor energiebesparing huurwoningen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt de gemeente Sint-Michielsgestel een bedrag van € 195.000 beschikbaar voor de vermindering van de CO2-uitstoot en het verlagen van de woonlasten voor huurders. Het bedrag is toegekend op grond van de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW). Wethouder Eric van den Dungen: ‘Energiebesparing is de basis voor de overstap naar duurzame energiebronnen voor verwarming en het gebruik van elektriciteit. De toekenning van onze aanvraag is een welkome steun in de rug voor onze inwoners in een huurwoning.’

Tot 31 juli 2022

De gemeente Sint-Michielsgestel krijgt de tijd om tot 31 juli 2022 de toegekende gelden te besteden. Dat gebeurt in samenwerking met de woningcorporaties. Het geld mag besteed worden aan de volgende activiteiten:

  • Het aanbieden van eenvoudige energiebesparende maatregelen die de eigenaar-bewoner of de huurder zelf aan kan brengen. Bijvoorbeeld tochtstrips, ledlampen en radiatorfolie.
  • Verwarmings- of ventilatiesystemen energiezuinig inregelen of laten inregelen.
  • Het geven of laten geven van advies specifiek voor de woning van een huurder of eigenaar-bewoner.
  • Het geven of laten geven van algemeen advies.

De RREW

De RREW is een vervolg op de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Bij de RREW ligt de focus op het verduurzamen van huurwoningen. Bij de RRE was deze doelgroep uitgesloten. Alleen gemeenten konden een aanvraag indienen voor de RREW.