Sloop voormalig gemeenschapshuis De Huif

Op maandag 20 januari starten we met de sloop van voormalig gemeenschapshuis De Huif aan de Hortensiastraat in Sint-Michielsgestel. We verwachten dat de werkzaamheden ongeveer vijf weken duren. Na de sloop wordt het terrein geëgaliseerd. We voeren hiervoor geen extra grond aan. Totdat er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, blijft het terrein met bouwhekken afgezet.

Duurzame sloop

Het gebouw wordt op een duurzame, veilige en milieuvriendelijke manier gesloopt. Verschillende afvalstromen zoals hout, puin en bouwmaterialen worden gescheiden afgevoerd en waar mogelijk hergebruikt. Lage beplanting op het terrein halen we weg. Ook materialen zoals betonstenen, fietsenrekken en vlaggenmasten worden afgevoerd.

Bomen en kunst

De bomen die op het terrein staan en de houtwal aan de achterkant van De Huif blijven staan. Het kunstwerk van kunstenaar Willem Wolfs dat aan de gevel van De Huif hangt, wordt opgeslagen in het kunstdepot van de gemeente.