Start participatietraject windenergie

Het college van b en w van Sint-Michielsgestel heeft het startsein gegeven voor de participatie met inwoners over windenergie. Het gesprek met de inwoners vindt plaats in maart en april over drie ronden. Het eindverslag is klaar in mei. Wethouder Eric van den Dungen: ‘De meningen over windenergie lopen uiteen en we kunnen hierover niet iedereen tevreden stellen. Maar we gaan wel ons uiterste best doen om het gesprek zodanig te voeren dat iedereen zich gehoord voelt’. Om zoveel mogelijk inwoners de mogelijkheid te bieden om deel te nemen, organiseert de gemeente voor de eerste ronde een bijeenkomst op 15 maart en op 23 maart. Belangstellenden kunnen zich tot en met zondag 14 maart voor één van de twee bijeenkomsten aanmelden via de rubriek: ‘Duurzaamheidsnieuws’ op de website van de gemeente.

Eerste ronde

Tijdens de eerste ronde wordt onder meer ingegaan op de klimaatdoelstellingen, de relatie met de Regionale Energie Strategie (RES) en wat dat betekent voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Daarin komt ook aan de orde waarom windenergie in bepaalde gebieden technisch mogelijk is en andere gebieden afvallen. Op grond van de regelgeving is windenergie mogelijk in de gebieden: Kloosterstraat, Maximakanaal en Wilhelminapark.

Tweede en derde ronde

De deelsessies in de tweede ronde hebben het karakter van werkbijeenkomsten. In kleinere groepen wordt dan per gebied of thema ingegaan op onder meer de landschappelijke waarde, inpassing windenergie en bijdrage inwoners aan de energietransitie. In de derde ronde worden de resultaten van de eerste twee ronden besproken en gekeken naar het vervolg.

Participatie

Tijdens de behandeling van de visie zon- en windenergie in december besliste de gemeenteraad dat voor het onderdeel windenergie de participatie met de inwoners van de gemeente en omwonenden te beperkt was. De raad droeg het college op dit alsnog op te pakken en de uitkomsten te verwerken in een nieuwe visie windenergie. Voor zonne-energie bepaalde de raad onder meer dat het college de inschrijving voor 10 hectare kon openstellen. Na een evaluatie door de raad kan daar nog 10 hectare bij komen.

Kijk voor aanmelden op de pagina Duurzaamheidsnieuws.