Subsidie innovatiebudget aanvragen kan het hele jaar

Inwoners en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Sint-Michielsgestel opgelet: Je kunt het hele jaar een subsidie uit het Innovatiebudget aanvragen voor maatschappelijke activiteiten.

Zowel inwoners als verenigingen kunnen éénmalig subsidie krijgen voor maatschappelijke activiteiten die zij uitvoeren. Hiermee worden activiteiten bedoeld die extra inzet van de vereniging of inwoners vraagt en waarbij de activiteiten voldoen aan de doelstellingen binnen ons welzijnsbeleid. Het moet gaan om een activiteit die niet tot de kerntaak van een vereniging behoort.

Op www.sint-michielsgestel.nl/wonen-en-leven/subsidies staat een formulier waarmee je kort kunt aangeven voor welke activiteiten je subsidie aanvraagt. Er wordt gewerkt met een waarderingssysteem waarbij op onderdelen punten worden toegekend. Het puntentotaal leidt tot een bepaald bedrag. Het aanvragen van een specifiek subsidiebedrag is niet mogelijk.

Afhankelijk van de inhoud gaat het om een subsidie van enkele honderden euro’s met een maximum van € 2.000 euro per initiatief.

Voor degenen die dit jaar al een subsidie hebben ontvangen; vergeet niet om na afloop (of in ieder geval vóór 1 januari 2020) in een kort verslag de activiteiten te beschrijven. Foto’s zijn welkom. Stuur je verslag naar f.lans@mijngemeentedichtbij.nl