Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Wil je als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) van het RVO kan je hierbij helpen. Met deze subsidie kun je enerzijds een adviseur inhuren voor een energieadvies op maat. Anderzijds kun je een adviseur inhuren voor ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat energieadvies.

De regeling is geldig tot 30 september 2022.
 

Voor wie?

Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte's) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:

 •     1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en;
 •     niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.
   

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Het subsidiebudget voor deze regeling is in totaal € 28,2 miljoen.

 •     De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject vergoedt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW).
 •     Het maximale subsidiebedrag is € 2.500,-.
 •     Voor het energieadvies geldt een minimaal subsidiebedrag van € 400,- en een maximum van € 750,-. 
   

Waarvoor subsidie?

Deze regeling geeft subsidie voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen van uw bedrijfspand of bedrijfsvoering.

1. Subsidie voor kosten energieadvies
Je laat het energieadvies opstellen door een energieadviseur.
Het opgestelde energieadvies gaat over welke energie- en CO2-besparende maatregelen er mogelijk zijn. En welke investeringen dit vraagt.

Het kan gaan om een advies over het bedrijfspand. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden van:

 •     het isoleren van muren, vloeren en daken;
 •     het aanbrengen van HR++-beglazing; 
 •     het installeren van zonnepanelen.

Het kan ook gaan om een advies over de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld over advies over de mogelijkheden van verduurzaming door:

 •     het aanschaffen van elektrische bestelwagens;
 •     energiezuinige keukenapparatuur;
 •     ICT-apparatuur.
   

2. Subsidie voor kosten ondersteuning
Je kunt ook subsidie krijgen voor concrete begeleiding en ondersteuning bij het nemen van minimaal één van de maatregelen uit het energieadvies.

De volgende ondersteuningsactiviteiten komen in aanmerking voor subsidie:

 •     het opstellen van een financieringsplan;
 •     het opstellen van een overzicht van de te nemen stappen;
 •     ondersteuning bij het aanschaffen en installeren van materialen of diensten;
 •     het opvragen en op geschiktheid beoordelen van offertes;
 •     het aanvragen van één of meer subsidies of andere financieringsmogelijkheden;
 •     het opstellen en uitzetten van een opdracht;
 •     het begeleiden van en toezien op de uitvoering;
 •     het aanvragen van de subsidie.
   

Meer weten?

Heb je nog vragen over de SVM? Op deze website vind je alle informatie die je nodig heeft om aanvraag hiervoor te kunnen doen.