Uitnodiging huiskamergesprekken: meedenken over scenario’s omgevingsvisie

Kom jij ook (weer) meedenken over de omgevingsvisie? De omgevingsvisie gaat over de kwaliteiten, de groene omgeving en de leefbaarheid van de gemeente Sint-Michielsgestel. Maar ook over nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw, bereikbaarheid en duurzame energie. De omgevingsvisie bekijkt deze onderwerpen in samenhang met elkaar en beschrijft de belangrijkste punten van het beleid voor een langere periode. Omdat het een groot project is, maken we de omgevingsvisie in 4 fasen.

Scenario's

In november 2022 heeft de gemeenteraad de ambities voor de omgevingsvisie voor Sint-Michielsgestel vastgesteld. Hiermee hebben we fase 2 afgerond. De volgende fase staat in het teken van de scenario’s. De ambities hebben we vertaald naar twee scenario´s voor de gemeente:

  • Scenario 1: Inzetten op excellente groenblauwe dorpse gemeente
  • Scenario 2: Sint-Michielsgestel als woongemeente voor de regio

Huiskamergesprek

Deze scenario’s gaan we aanscherpen en verrijken en samen de randen van het speelveld opzoeken om zo tot een voorkeursvariant te komen. Hierop baseren we 80% van de omgevingsvisie. Ook hiervoor willen we weer graag gebruik maken van ieders denkkracht. We nodigen je daarom graag uit voor een huiskamergesprek op 16 of 22 maart. Tijdens deze huiskamergesprekken gaan we in op de scenario’s voor de gemeente.

Deze huiskamergesprekken zijn:

  • Op 16 maart van 15.00-17.00 uur bij De Litserborg, Litserstraat 2 Den Dungen
  • op 22 maart van 19.00-21.00 uur bij de Brandweerkazerne, Schijndelseweg 38b Sint-Michielsgestel

U kunt gewoon binnenlopen voor een goed gesprek. We nemen de input die ophalen mee in het opstellen van de definitieve scenario’s. Deze vormen dan de basis om te komen tot een voorkeursvariant.

Meer informatie

Alle stappen en resultaten zijn te volgen op de speciale website over de omgevingsvisie