Uitspraak over bouwplan De Raadskamer

De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van de Raadskamer in het centrum van Sint-Michielsgestel. Een aantal omwonenden is het hier niet mee eens en is een juridische procedure gestart. Tegen de uitspraak van de rechtbank zijn vervolgens zowel de bezwaarmakers als de gemeente en de ontwikkelaar in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. Die heeft vandaag een uitspraak gedaan.

Bezwaren tegen kostenverhaal en bouwplaats niet gegrond

De gemeente is samen met de ontwikkelaar in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak over het kostenverhaal. De Raad van State oordeelt dat de bezwaarmaker hierin geen belang heeft. Ook de bezwaren tegen de inrichting van de bouwplaats blijven bij de Raad van State niet overeind.   

Herstel van formele gebreken

Omwonenden zijn tegen de uitspraak van de rechtbank over parkeren in hoger beroep gegaan. Hierover oordeelt de Raad van State dat voor de aanleg van de –inpandige- parkeerplaatsen van de appartementen een nieuw besluit genomen moet worden. Deze parkeergarage past namelijk niet binnen het bestemmingsplan, maar moet via een aparte vergunning aangevraagd worden. Daarnaast heeft de Raad van State de gemeente opgedragen om het aantal aan te leggen parkeerplaatsen te toetsen aan de parkeernormen uit de paraplunota parkeren. Daardoor is er nog geen inhoudelijke uitspraak gedaan over de totale parkeerbalans in het centrum.

Binnen 8 weken een nieuw besluit

De Raad van State geeft de gemeente de gelegenheid om deze twee formele gebreken in de vergunning te herstellen. Binnen 8 weken moet de gemeente een nieuw besluit nemen. Tegen dit besluit is vervolgens beroep mogelijk bij de Raad van State.

Lees hier de volledige uitspraak van de Raad van State.