Uitvoering Kindpakket door gemeente

Kinderen die in armoede opgroeien, moeten volwaardig mee kunnen doen. Om dit zo goed mogelijk te realiseren, kunnen inwoners een beroep doen op het zogenoemde Kindpakket. Sinds februari 2018 heeft de Vincentiusvereniging de aanvragen in behandeling genomen. Helaas hebben zij in november 2018 moeten concluderen dat deze taak teveel tijd in beslag neemt en te zwaar is voor vrijwilligers. Voorlopig neemt Loket WegWijs van de gemeente nieuwe aanvragen in behandeling. Voor de toekomst gaan we op zoek naar nieuwe initiatieven die de uitvoering van de regeling rond het Kindpakket op zich kunnen nemen.

Het Kindpakket

Wij vinden dat ieder kind moet kunnen meedoen in onze samenleving. Daarom zijn er regelingen beschikbaar voor kinderen van 4 tot 18 jaar voor wie dit anders niet mogelijk is. Het gaat om een bijdrage aan zwemlessen, een fiets, lidmaatschap van verenigingen en schoolactiviteiten. Deze bijdragen vallen onder het zogenoemde Kindpakket. We hebben de keuze gemaakt om de regelingen zoveel mogelijk door partners en verenigingen uit te laten voeren. Zij staan meer en vaker in contact met de doelgroep en kunnen daardoor (stille) armoede sneller signaleren en hulp bieden daar waar het nodig is.