Verkeersplan Theereheide: praat online mee tot en met 11 februari

Veranderingen op het gebied van klimaat, woningbouw en de manier van verplaatsen vragen om een nieuwe kijk op de inrichting van het verkeer in de wijk Theereheide. Zo willen we meer aandacht voor fietsers en krijgt de auto minder prominente aandacht dan voorheen. Daarom maken we een verkeersplan. In een verkeersplan komt bijvoorbeeld te staan wat de hoofdroutes in de wijk zijn, welke wegen voor auto’s en welke voor fietsers bedoeld zijn, en wat voor type inrichting daarbij past.   

Buurtbewoners deelden ideeën tijdens gespreksavonden

Op woensdag 24 en donderdag 25 januari waren er gespreksavonden in basisschool De Bolster. Buurtbewoners deelden hun meningen en ervaringen over verkeer in hun wijk Theereheide. Zo hebben we het gehad over de verbetering van de verkeersveiligheid, het stimuleren van fietsgebruik, vermindering van milieubelasting (bijvoorbeeld door meer groen in de wijk) en het behoud van leefbaarheid en sociale cohesie. Een goed begin, dat verder wordt aangevuld door de input die we online ontvangen.  

Praat mee over het verkeersplan

Woon je in Theereheide? En heb je jouw ideeën of wensen nog niet doorgegeven? Dan kan dat nog tot en met 11 februari. Via ons Praatmee platform kun je jouw ideeën op de kaart zetten. Daar vind je ook de presentatie van de gespreksavonden terug. Ga naar het Praatmee platform om jouw idee op de kaart te zetten

Vervolg

Nadat we alle ideeën hebben ontvangen, maken we een concept verkeersplan. Dat presenteren we in het voorjaar van 2024. We maken een afweging welke wensen en aandachtspunten we meenemen in het plan en leggen ook uit waarom we bepaalde wensen niet hebben verwerkt. Vervolgens maken we het verkeersplan definitief en kunnen we het in fases gaan uitvoeren.