Verruiming terrassen onder voorwaarden mogelijk

Update 20 mei 2020: Horecaondernemers in Sint-Michielsgestel bereiden zich voor om gasten weer welkom te heten: vanaf 1 juni mogen eet- en drinkgelegenheden hun deuren weer openen van de Rijksoverheid. Gemeente en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben samen met de horecaexploitanten, gewerkt aan een serie richtlijnen die in Sint-Michielsgestel gelden voor uitbreiding van terrassen in de openbare ruimte. De richtlijnen zijn vastgesteld.

Verzoeken

De verwachting is dat er in de komende week veel verzoeken van horecaondernemers zullen komen met de vraag om hun terras te mogen verruimen, binnen de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. De gemeente wil de ondernemers daarin, waar het kan, maximaal tegemoet komen. Dit moet uiteraard op een zorgvuldige manier gebeuren, ook rekening houdend met de belangen van de overige gebruikers van de openbare ruimte.

Eerst overleggen met de buren

Horeca-exploitanten kunnen hun plan, voorzien van tekening met afmetingen, schriftelijk indienen bij de gemeente, via f.verstraten@mijngemeentedichtbij.nl. Wanneer dit uiterlijk op 24 mei 2020 gebeurt, krijgt de horeca-ondernemer uiterlijk op 27 mei 2020 een antwoord. Het vooraf contact hebben met de overige belanghebbenden is van groot belang en zorgt voor transparantie. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de ondernemer zelf. De plannen moeten besproken zijn met buren en ondernemers in de omgeving. In het geval dat er meerdere eet- en drinkgelegenheden in de directe omgeving (bijvoorbeeld op een plein) gevestigd zijn, kan dit ook een gezamenlijk plan zijn.

Richtlijnen

Er zijn richtlijnen opgesteld zodat het voor iedereen duidelijk is wat wel of niet is toegestaan.

Deze regels voor de tijdelijke uitbreiding van het terras gelden voorlopig tot 1 september 2020. Als het in de praktijk niet goed werkt of als er nieuwe richtlijnen uit de Veiligheidsregio of Rijksoverheid komen, kan de gemeente de regels aanpassen.

Richtlijnen voor uitbreiding terrassen horeca in openbaar gebied

Vanaf 1 juni mogen eet- en drinkgelegenheden weer open. Wanneer dit aanleiding is om de ruimte voor het reguliere terras uit te breiden gelden hiervoor in Sint-Michielsgestel de volgende richtlijnen.

 1. Deze richtlijnen kunnen te allen tijde door de Rijksoverheid of Veiligheidsregio worden overruled. Dat wil ook zeggen dat als daar aanleiding toe is, deze richtlijnen per direct kunnen worden aangepast. Uiteraard wordende ondernemers daar dan over geïnformeerd.
 2. De ondernemer dient een plan met situatietekening in, ligging aantal m2 bestaand terras, ligging en aantal m2 uitbreiding terras. Het gebruik mag pas plaatsvinden na schriftelijk akkoord van de gemeente.
 3. Het gebruik van de extra ruimte is tijdelijk, tot 1 september 2020. Omdat nu onduidelijk is hoe de situatie na deze datum is, maken we, in overleg, in augustus 2020 de afweging of we de uitbreidingen langer toestaan.
 4. Uitbreiding van het terras is alleen voorbehouden aan de reguliere horeca.
 5. De ondernemer moet bij zijn aanvraag aantonen dat hij overleg heeft gehad met degenen bij wie zijn terras evt. voor of aan de gevel komt te staan.
 6. Wanneer er grond wordt gebruikt van derden, dan moet de ondernemer kunnen aantonen dat hij hiervoor toestemming heeft.
 7. Naastgelegen panden moeten te allen tijde goed bereikbaar zijn.
 8. De sluitingstijden zijn opgenomen in de APV.
 9. De toegang voor hulpdiensten is te allen tijde gegarandeerd, met een vrije doorgang van 3,5 meter breed en een doorrijhoogte van 4,5 meter.
 10. Op terrassen mogen uitsluitend zitplaatsen zijn, er mag geen staand gebruik gemaakt worden van sta- of bartafels.
 11. De terrassen moeten ook bereikbaar zijn voor minder valide mensen.
 12. Op het terras mag geen muziek ten gehore worden gebracht, er mag geen geluidsapparatuur staan en er mag geen live muziek ten gehore worden gebracht (zonder ontheffing).
 13. De begrenzing van het terras moet duidelijk worden aangegeven. Tafels en stoelen mogen niet buiten deze begrenzing worden geplaatst.
 14. Op het terras moet een doorgang, minimaal 1.50 meter, zijn voor rolstoelen, kinderwagens etc.
 15. Er mogen geen bouwwerken op het terras worden geplaatst.
 16. Parasols en terrasheaters zijn toegestaan, mits zij niet verankerd zijn in de grond.
 17. Partytenten of andere overkappingen zijn niet toegestaan.
 18. Weekmarkten, standplaatsen en werkzaamheden krijgen altijd voorrang op het gebruik van het openbaar gebied. Het terras zal hiervoor de avond van tevoren door de ondernemer verwijderd worden. De exploitanten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Eventuele aanpassing van de weekmarkt kan in overleg met alle partijen worden toegestaan.
 19. Er mag geen terras worden geplaatst op fietsenstallingen, op en om gehandicaptenparkeerplaatsen of in openbaar groen.
 20. Bushaltes moeten bereikbaar blijven, fietspaden moeten open blijven en voetgangers moeten doorgang kunnen hebben, met inachtneming van 1,5 meter afstand van elkaar.
 21. Er moet rekening gehouden worden met kerkdiensten. Kerkgangers moeten ongestoord doorgang hebben met inachtneming van 1,5 meter afstand van elkaar.
 22. Op een uitbreiding van terras mogen enkel etens- en drinkwaren verstrekt worden voor gebruik ter plaatse.
 23. Op eerste aanwijzing van het college van burgemeester en wethouders, een toezichthouder van de gemeente, politie of brandweer moet de exploitant de in gebruik genomen openbare grond vrij maken.
 24. Indien de vergroting van het terras leidt tot overlast, kan de burgemeester deze vergroting ongedaan maken waarna de exploitant zijn terras moet verkleinen tot de omvang zoals opgenomen in de Drank- en horecawetvergunning.