Versoepeling corona maatregelen rondom sport

Tijdens de persconferentie op dinsdag 21 april maakte het kabinet bekend dat sommige corona maatregelen versoepeld worden vanaf 29 april. Een van de maatregelen is dat met ingang van 29 april er meer ruimte komt voor sport voor kinderen, jongeren en topsporters. Daarvoor gelden wel bepaalde voorwaarden. Als gemeente krijgen wij veel vragen over. Wij kunnen deze vragen nu helaas nog niet beantwoorden. De door het kabinet aangekondigde maatregelen moeten eerst verwerkt worden in de Noodverordening. Nadat de nieuwe Noodverordening bekend is, delen wij deze informatie via onze website. Tot en met 28 april blijven de huidige maatregelen nog van kracht.

Overzicht door het kabinet aangekondigde maatregelen met betrekking tot sport

  • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
  • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.