Voldoende historische waarde voor behoud Blauwe Scholk

De Blauwe Scholk blijft staan, dat heeft het college onlangs besloten. De onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar de bouwtechnische en bouwhistorische waarde van het pand, geven voldoende aanleiding om het grotendeels te behouden. Of de Blauwe Scholk ook de status van een gemeentelijk monument krijgt, wordt op een later moment besloten. Behoud van het pand vraagt wel om een alternatieve route naar woningbouwproject ‘Wonen op de Donk’.

De keuze voor behoud van de Blauwe Scholk is een belangrijke stap in de uitwerking van de visie voor Den Dungen. Wethouder Ed Mathijssen (ruimtelijke ontwikkeling): “Ontwikkelingen in een bestaand centrum hebben altijd invloed op elkaar. Ook in Den Dungen is het een puzzel die we samen moeten leggen. Je wil het goede behouden en ook ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen.”

Monumentale waarde

Bureau Rothhuizen en de gemeentelijke monumentencommissie geven aan dat het gebouw voldoende monumentale waarde heeft om het te behouden. Beide organisaties adviseren om de eerste drie bouwfases van het pand als gemeentelijk monument aan te wijzen. “Die vraag komt op een later moment op de collegetafel,” geeft wethouder Mathijssen aan. “Het belangrijkste voor nu is dat we het pand willen behouden voor de toekomst. Daarover zijn we ook in gesprek met onder andere het Comité ‘Behoud de Blauwe Scholk’.” De aanwijzing tot gemeentelijk monument kent een eigen procedure. Hierover hoopt het college voor de zomer een besluit te nemen.  

Kaders en randvoorwaarden voor centrumontwikkelingen

Naast de onderzoeken naar de bouwhistorische waarde van de Blauwe Scholk, is er ook een nadere uitwerking gedaan van de centrumvisie. Niet alleen voor de locatie van de Blauwe Scholk, maar ook voor de locatie ‘Wonen op de Donk’ en de locatie van Slachthuis Cooymans. Voor het bouwplan ‘Wonen op de Donk’ is al een omgevingsdialoog gevoerd over de plannen. In de Blauwe Scholk is ruimte voor een combinatie van winkels en appartementen. En ook op de locatie van het slachthuis zijn er plannen voor woningbouw.

Nieuwe toegangsweg naar ‘Wonen op de Donk’

Een van de afhankelijkheden is de toegangsweg naar ‘Wonen op de Donk’. In de Visie Centrumgebied Den Dungen (door de gemeenteraad in oktober 2019 vastgesteld), loopt deze weg voor een deel over de Blauwe Scholk heen. Wethouder Mathijssen: “Dat was ruimtelijk de meest voor de hand liggende optie. Maar nu het gebouw blijft staan, moeten we opnieuw naar alternatieve mogelijkheden kijken. Uiteraard doen we dat in samenspraak met de ontwikkelaar en omwonenden.” De gemeente start hierover binnenkort de gesprekken.