Voorlopig ontwerp openbare ruimte centrum Sint-Michielsgestel vastgesteld

Er wordt nog steeds volop gebouwd aan het centrum. Maar naast de woningen en winkels die er straks staan, is het ook belangrijk om op een prettige manier door het centrum te wandelen, fietsen of rijden. Zodat iedereen zich thuis voelt in het nieuwe centrum. En dat heeft alles te maken met hoe we de openbare ruimte inrichten.

We lichten het ontwerp en de uitgangspunten voor de openbare ruimte toe in een filmpje: youtu.be/uah2GAopav8. Je kunt het filmpje en meer informatie over het project Centrumplan Sint-Michielsgestel ook bekijken op onze website.

Een eerste ontwerp voor de inrichting

We hebben gesproken met inwoners, ondernemers, ontwikkelaars en andere gebruikers van het centrum. Uit alle informatie die we hebben opgehaald, hebben we een goed beeld gekregen van de eisen, wensen en mogelijkheden. Deze hebben we verwerkt in een eerste ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte. Dit voorlopig ontwerp is vastgesteld door het college van B&W.

Voorlopig ontwerp openbare ruimte centrumplan Sint-Michielsgestel

We horen graag wat je van het ontwerp vindt

Heb je nog ideeën voor de verdere uitwerking van het ontwerp voor de openbare ruimte, dan horen we dat graag! Je kunt je reactie sturen aan projectleider Carlijn Crooijmans, c.crooijmans@mijngemeentedichtbij.nl.

We gaan het voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte verder te verfijnen en uitwerken naar een definitief ontwerp. We verwerken waar dat kan de binnengekomen ideeën en suggesties en rekenen door wat het financieel betekent. Medio 2021 hopen we een definitief ontwerp vast te stellen.