Weetjeswaaier: praktische info over wonen, welzijn en zorg

In het najaar waren er drie bijeenkomsten over ‘Langer zelfstandig thuis’. Een thema dat duidelijk leeft: er waren meer dan 600 bezoekers. In alle bijeenkomsten kwam naar voren dat onze inwoners behoefte hebben aan tastbare informatie waar je kan aankloppen voor hulp. Daarom is er nu: de Weetjeswaaier, volop praktische info over wonen, welzijn en zorg. De waaier niet ontvangen? Ze zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis.