Wegwerkzaamheden in diverse straten

In de periode van maandag 13 mei tot en met vrijdag 31 mei werken we aan de asfaltverharding in  onderstaande straten in onze gemeente. We starten met het plaatsen van verkeersafzettingen, waarschuwingstekens en bebording. Op één dag in deze periode wordt het asfalt van de onderlaag en deklaag aangebracht. Deze dag is het niet mogelijk om op de rijbaan over het asfalt te rijden.

Hieronder vind je op welke dag dit in welke straten zal gebeuren:

  • Maandag 20 mei: Brandsestraat, Nieuwe Dijk, Horziksestraat, Grote Molenstraat en omgeving in Sint-Michielsgestel.
  • Dinsdag 21 mei: De Kuilen en omgeving in Gemonde en Dooibroek, Venstraat en omgeving in Sint-Michielsgestel.
  • Woensdag 22 mei: Hooghei en omgeving en Woud en omgeving in Berlicum.

Afsluiting

Door de aard van de werkzaamheden, de beschikbare werkruimte en voor de veiligheid is het noodzakelijk om de genoemde straten gedurende de uitvoering af te sluiten.

Het plaatselijk verkeer (bewoners, bezoekers e.d) moet rekening houden met overlast. De bereikbaarheid van de aanliggende woningen en percelen zal gedurende de uitvoering, zoveel als mogelijk, worden gewaarborgd.

Begrip en medewerking

De werkzaamheden zullen ongetwijfeld ongemakken veroorzaken. Het is tevens mogelijk dat door de weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden van de planning moet worden afgeweken.

Wij vragen je begrip hiervoor. Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met de heer­ Ad van der Loo­, bereikbaar via telefoonnummer (073) 553 1­2 16­.