Werkzaamheden in het centrum van Sint-Michielsgestel

In het centrum van Sint-Michielsgestel vinden er de komende tijd verschillende werkzaamheden plaats.

 

Sokkel rond de toren

De komende weken werken we aan een nieuwe sokkel rond de toren op het Petrus Dondersplein. Een deel van de sokkel vormt straks het terras van brasserie ‘Thuys’. De sokkel is half mei 2019 klaar.

Parkeren

Het centrum van Sint-Michielsgestel krijgt straks drie grotere parkeerterreinen. Het terrein aan de Schijndelseweg is al klaar. Daarnaast komt er achter de nieuwe supermarkt in Dommelstaete een parkeerterrein en blijft het Petrus Dondersplein beschikbaar voor parkeren. Het Torenplein, tussen de toren en ’t Dommelsch Huys, wordt ingericht als plein voor voetgangers. Ook tijdens de werkzaamheden mag hier niet geparkeerd worden.

 

De Raadskamer

Een van de laatste bouwprojecten voor het nieuwe centrum komt tussen de toren en het parkeerterrein aan de Schijndelseweg. Daar gaat Van Wanrooij projectontwikkeling ‘De Raadskamer’ bouwen. De Raadskamer bestaat uit circa 800 m2 commerciële ruimte, een parkeergarage op de begane grond en 27 koopappartementen verdeeld over drie verdiepingen.

Voordat er gebouwd kan worden, moeten de winkels van het Hoefijzer gesloopt worden en wordt er archeologisch onderzoek gedaan op de locatie. De ontwikkelaar vraagt binnen enkele maanden de bouwvergunning aan. We hopen dat er begin 2020 gestart kan worden met de bouw van De Raadskamer.

Planning van de werkzaamheden

  • Half mei sokkel gereed
  • Tweede helft 2019 sloop bibliotheek en Emté supermarkt
  • Augustus/september sloop winkels Hoefijzer
  • September/oktober archeologisch onderzoek locatie De Raadskamer
  • Najaar start bouw Brenthof en Dommelstaete
  • Najaar oplevering winkels en woningen Hof van Overkerck
  • Begin 2020 start bouw De Raadskamer

Deze planning is afhankelijk van veel factoren, zoals vergunningprocedures en archeologisch onderzoek. We informeren je regelmatig over de voortgang van de werkzaamheden en de (aangepaste) planning.

Dinsdag 21 mei 2019: informatieavond over inrichting openbare ruimte

Eind maart 2019 hebben we jullie ideeën en suggesties voor de inrichting van de openbare ruimte verzameld. Op dinsdag 21 mei 2019 kun je het voorlopige ontwerp komen bekijken. Je bent van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur in het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel.

Lees meer over het Centrumplan Sint-Michielsgestel.