Werkzaamheden in het centrum van Sint-Michielsgestel

In het centrum van Sint-Michielsgestel worden op dit moment diverse werkzaamheden uitgevoerd. Er wordt flink gesloopt om ruimte te maken voor nieuwe woningen en winkelruimte. We willen ervoor zorgen dat ook tijdens de werkzaamheden iedereen veilig gebruik kan blijven maken van het centrum. De bouwterreinen worden afgezet met hekken en er zijn een aantal aanpassingen nodig aan de pleinen en straten.

We voeren rioolwerkzaamheden uit

Vanaf maandag 2 maart werken we aan het riool op de locatie van het nieuwe appartementencomplex Dommelstaete en De Brenthof. Hiervoor wordt de rijbaan tussen brasserie Thuys en Oogwereld Ebbing een aantal dagen afgesloten. Voor fietsers en voetgangers blijft de weg wel open. De werkzaamheden duren in totaal twee tot drie weken.

We passen de rijbaan Petrus Dondersplein aan

Om ruimte te maken voor de bouwplaats van De Raadskamer passen we de rijbaan Petrus Dondersplein aan:

  • we versmallen de weg
  • we verleggen kabels en leidingen
  • we schuiven de bushalte op in noordelijke richting

We passen de parkeervakken aan

We willen de beschikbare ruimte in het centrum zo goed mogelijk benutten. Op het Petrus Dondersplein, het Adrianusplein, het Torenplein en het tijdelijke parkeerterrein aan de Schijndelseweg brengen we nieuwe lijnen aan. Daardoor kunnen er meer auto's in het centrum parkeren.

Sloop- en bouwactiviteiten

De voormalige bibliotheek, de Emté en de winkeltjes op het Petrus Dondersplein zijn inmiddels gesloopt. Na de sloop starten de voorbereidingen voor de bouw van de appartementencomplexen Dommelstaete, De Brenthof en de Raadskamer. De bouwplaatsen worden met hekwerken afgezet. De bouw zal ongeveer 1,5 tot 2 jaar duren.