De Bolster

Bewoners willen de school graag verplaatsen naar Heidelust. Zo ontstaat de kans om op de huidige locatie woningen in de betaalbare huur- of koopsector te bouwen.

Of ben je op zoek naar