De Huif en Campanulaplein

De plannen voor de locatie van De Huif zijn al verder uitgewerkt dan die voor de andere locaties. We betrekken bewonersinitiatief ‘Buren van de Huif’ bij de plannen en het proces.

Of ben je op zoek naar