Eikenlaan

Uit de gesprekken met bewoners bleek dat er te weinig draagvlak is om de sporthal naar Heidelust te verplaatsen en woningen op de locatie aan de Eikenlaan te ontwikkelen. Hoewel er ruimtelijk veel mogelijk is op deze locatie, is er in de concept-visie voor gekozen dat de sporthal op de huidige locatie blijft.

Of ben je op zoek naar