Heidelust (voormalig SCI-terrein)

De keuze die we maken voor de ontwikkeling van Heidelust, bepaalt welke opties in de rest van het gebied mogelijk zijn. Daarom hebben we onderzocht of er naast woningen ook de sporthal of de school op Heidelust kan komen staan. De opgave voor Heidelust is ingewikkeld door de wateropgave, de lage ligging van het terrein en de financiële taakstelling.

Of ben je op zoek naar