In het centrum van Berlicum werken we aan verschillende projecten. De stedenbouwkundige visie ‘Hartkamers van Berlicum’ is hiervoor de basis. Inwoners, ondernemers en belangengroepen hebben meegedacht over de visie. Een belangrijk onderdeel van de Hartkamers is het Mercuriusplein, dat in 2020 een nieuwe inrichting krijgt.

Het centrum van Berlicum wordt ingedeeld in twee ‘hartkamers’:

  • het Mercuriusplein als economisch hart
  • de Kerkwijk als cultureel hart van het dorp

Het bestemmingsplan dat in 2017 is vastgesteld, geeft ruimte om nieuwe (bouw)projecten te starten. Projectontwikkelaars zijn hiermee aan de slag gegaan en de eerste resultaten zijn zichtbaar. Wij gaan het Mercuriusplein vernieuwen.