Onze gemeente, ons land en onze aarde op een goede manier achterlaten voor nieuwe generaties. Daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Dat kan alleen als we samenwerken. Samen met inwoners stellen we een duurzaamheidsvisie voor onze gemeente op. Daarnaast zijn er allerlei landelijke en regionale initiatieven waar we rekening mee moeten houden in onze eigen plannen.