Hoe ziet Den Dungen er over 25 jaar uit? Welke ontwikkelingen zien we graag in het dorp, waar zien we kansen voor woningbouw en hoe zorg je ervoor dat nieuwe en bestaande functies een samenhangend geheel worden? De gebiedsvisie Den Dungen geeft een antwoord op deze vragen. Inwoners, ondernemers en organisaties hebben meegedacht over kansen en knelpunten voor hun dorp.

Wat gaan we doen?

In de visie komt te staan in welke richting we ruimtelijke ontwikkelingen zien. Concrete uitvoeringsplannen zijn er dan nog niet. Op termijn gaan wij aan de slag met een bestemmingsplan om de ontwikkeling van Grienselhof mogelijk te maken. Andere initiatieven, zoals een supermarkt in het centrum, juichen we toe maar laten we aan de markt over.