In 2020 vernieuwen we het asfalt van de Wamberg en de Loofaert in Berlicum. Door deze werkzaamheden krijgen we de kans om de straten ook beter in te richten voor fietsers.

Wat gaan we doen?

Op de Wamberg en de Loofaert vernieuwen we het asfalt. Daarnaast verhogen we de kruispunten met de Loofaert en de Hoefsevonder en krijgt de fietser een duidelijke plek op de weg.

  • Over de hele lengte van beide straten brengen we rode fietsstroken aan. De strook tussen de fietsstroken maken we zwart.
  • De fietsstroken worden 1,50 meter breed.
  • Waar de weg breder is, maken we de fietsstroken breder.
  • Wanneer de weg smaller is, blijven de fietsstroken 1,50 meter breed.
  • Op het gedeelte tussen het kruispunt met de Loofaert en het kruispunt met de Hoefsevonder wordt de weg 6 meter breed met fietsstroken van 1,80 meter. Dit is de fietsroute naar Rosmalen.
  • De kruispunten krijgen rood asfalt zodat ze extra opvallen.

Ontwerpen kruispunten Loofaert

Waarom passen we de Wamberg en de Loofaert aan?

De wegen hebben een nieuwe asfaltlaag nodig. We weten ook dat er meer wensen zijn voor deze wegen. We hebben hierover veel overlegd met de buurtvereniging. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opwaarderen van fietspaden en verbreden van de weg.

De extra wensen kunnen niet allemaal uitgevoerd worden. Deze kosten samen €700.000 extra, terwijl er €500.000 beschikbaar is voor het onderhoud aan de weg. Daarnaast hebben we een onderzoek laten doen waaruit blijkt dat auto’s en fietsers tegelijk van de weg gebruik kunnen maken.

We vinden de veiligheid van fietsers erg belangrijk, ook op dit traject. Daarom hebben we een subsidie van €150.000 aangevraagd bij de provincie om rode fietsstroken te kunnen maken. Deze is toegekend. Zo kunnen we toch een aantal maatregelen nemen om de veiligheid voor fietsers te vergroten.

Hoe ziet de planning eruit?

Tot aan de bouwvak bereiden we de werkzaamheden voor. Na de bouwvak starten de werkzaamheden.

Vragen of suggesties?

De uitgangspunten voor het project, zoals hierboven beschreven, staan vast. Heb je vragen over de werkzaamheden? Of woon je aan de Wamberg en de Loofaert en heb je een suggestie voor een oplossing bij jouw woning? 
Maak dan gebruik van het contactformulier voor Onderhoud Wamberg en Loofaert of neem contact met Robbert Beentjes , tel 06 832 646 76 of Philip Sonke, tel  06 128 529 55.