In de wijk Theereheide in Sint-Michielsgestel vinden er op een aantal plekken belangrijke ontwikkelingen plaats. Zo is het voormalige SCI-terrein vrijgekomen door de verplaatsing van de sportvelden. Ontmoetingscentrum De Huif staat leeg door de verhuizing naar de Meander. Basisschool De Bolster heeft meer ruimte nodig en de sporthal aan de Eikenlaan is aan vervanging toe. Deze ontwikkelingen en de kansen die daardoor ontstaan, verwerken we in een ontwikkelvisie voor Theereheide. Samen met bewoners is een concept-visie opgesteld. Deze kun je hier lezen en downloaden. De gemeenteraad bespreekt de visie in het najaar van 2020 en stelt de kaders voor de mogelijke ontwikkelingen vast. 

Concept-ontwikkelvisie Theereheide

Per locatie hebben we een voorkeursscenario voor ontwikkeling opgesteld. Dit hebben we gedaan op basis van bestaande beleidskaders, ruimtelijk onderzoek en de feedback uit de bewonersbijeenkomsten. Ook moet er een financiële taakstelling worden behaald. Naast de voorkeursscenario’s zijn er daarom per deelgebied een aantal mogelijkheden voor optimalisatie beschreven.

Lees hier het volledige rapport over de concept-ontwikkelvisie voor Theereheide.

Reacties op de concept-visie

Heb jij gebruik gemaakt van het spreekuur of heb je een schriftelijke reactie gegeven op de concept-visie? Na de zomervakantie ontvang je van ons bericht hoe we met alle reacties omgaan. Sommige reacties op de concept-visie kunnen leiden tot aanpassing van de visie.

De visie met de ontvangen reacties wordt in september of oktober 2020 besproken in de gemeenteraad. Naast de visie voor de ontwikkellocaties wordt dan ook de visie voor het buitengebied van Theereheide door de raad behandeld.

Onderschrift: Mogelijke ontwikkellocaties in Theereheide

Samenvatting bewonersbijeenkomsten