In de wijk Theereheide in Sint-Michielsgestel vinden er op een aantal plekken belangrijke ontwikkelingen plaats. Zo is het voormalige SCI-terrein vrijgekomen door de verplaatsing van de sportvelden. Ontmoetingscentrum De Huif staat leeg door de verhuizing naar de Meander. Basisschool De Bolster heeft meer ruimte nodig en de sporthal aan de Eikenlaan is aan vervanging toe. Deze ontwikkelingen en de kansen die daardoor ontstaan, verwerken we in een ontwikkelvisie voor Theereheide. Samen met bewoners is een visie opgesteld. De gemeenteraad bespreekt de visie in het najaar van 2020 en stelt de kaders voor de mogelijke ontwikkelingen vast.