In de wijk Theereheide in Sint-Michielsgestel vinden er op een aantal plekken belangrijke ontwikkelingen plaats. Zo is het voormalige SCI-terrein vrijgekomen door de verplaatsing van de sportvelden. Ontmoetingscentrum De Huif staat leeg door de verhuizing naar de Meander. Basisschool De Bolster heeft meer ruimte nodig en de sporthal aan de Eikenlaan is aan vervanging toe. Deze ontwikkelingen en de kansen die daardoor ontstaan, verwerken we in een ontwikkelvisie voor Theereheide. De gemeenteraad stelt de kaders voor de mogelijke ontwikkelingen vast. 

Mogelijke ontwikkellocaties in Theereheide

Mogelijke ontwikkellocaties in Theereheide.

Wat gaan we doen?

De ontwikkelingen en initiatieven in de wijk staan niet los van elkaar en dat biedt ook kansen voor de wijk. Daarom willen we samen met inwoners en samenwerkingspartners overleggen over de bestemming van verschillende locaties in Theereheide.

Theereheide
Tijdens drie bijeenkomsten praten we samen met bewoners over hun wensen en de mogelijkheden voor het gebied. We hebben het gebied opgeknipt in drie delen:

  • De Huif/Campanulaplein
  • het SCI terrein
  • de sporthal aan de Eikenlaan
     

De input die we tijdens de bijeenkomsten ophalen, vertalen we naar kaders voor de ontwikkellocaties. Per locatie beschrijven we het programma en de behoefte, de financiële haalbaarheid en de mogelijkheden. Dit samen vormt de ontwikkelvisie. 

Buitengebied
Ook in het buitengebied liggen kansen voor ontwikkeling van het gebied. In het voorjaar van 2019 zijn gesprekken gevoerd met belanghebbenden. Op basis hiervan is een concept-gebiedsvisie opgesteld.

Samenvatting bewonersbijeenkomsten