Raadpleging visie zon- en windenergie en aanpak communicatie

In de week van 12 oktober wordt op 4.000 adressen in onze gemeente een brief bezorgd van de gemeente. In de brief vraagt de gemeente om een vragenlijst over duurzame energie in te vullen. Voordat de gemeenteraad volgens planning in december een besluit neemt over de visie zonne- en windenergie, willen we graag weten wat de inwoners vinden van duurzaamheid en de overstap naar duurzame energie. Ook willen wij graag hun mening horen over de communicatie over deze onderwerpen. De input van de inwoners is heel belangrijk voor de besluitvorming.

We zullen de resultaten van deze raadpleging voorleggen aan de gemeenteraad. Die betrekt ze vervolgens bij de bespreking van de visie. Dat gebeurt volgens planning in december. Tijdens een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad op 5 november presenteren we de uitkomsten van de raadpleging. We zetten de uitkomsten ook op de website.