Raadpleging visie zon- en windenergie en aanpak communicatie

In de week van 12 oktober is er bij 4.000 adressen in onze gemeente een brief bezorgd van de gemeente. In de brief vraagt de gemeente om een vragenlijst over duurzame energie in te vullen. Voordat de gemeenteraad volgens planning in december een besluit neemt over de visie zonne- en windenergie, willen we graag weten wat de inwoners vinden van duurzaamheid en de overstap naar duurzame energie. Ook willen wij graag hun mening horen over de communicatie over deze onderwerpen. De input van de inwoners is heel belangrijk voor de besluitvorming.

De gemeenteraad bespreekt de visie zon- en windenergie, het plan van aanpak communicatie en onder meer de resultaten van de raadpleging in de vergadering van 10 december. Ga hier naar alle documenten voor de raadsvergadering van 10 december 2020.