Subsidie Innovatiebudget

Het is niet meer mogelijk innovatiesubsidie aan te vragen, omdat het beschikbare budget voor 2020 besteed is. Vanaf 2021 komt de regeling voor innovatiesubsidie te vervallen.