Opvang vluchtelingen buiten de EU en vergunninghouders

De gemeente Sint-Michielsgestel gaat op zoek naar een locatie met 300 plaatsen voor vluchtelingen. Het gaat om een opvanglocatie voor de vaste periode van 10 jaar. Er kunnen zowel vluchtelingen van buiten de Europese Unie komen als vluchtelingen die al een verblijfsvergunning hebben, maar nog wachten op een woning.

Regioplan

Vorig jaar is er een grote stroom vluchtelingen naar Nederland gekomen. Het Rijk heeft gemeenten gevraagd te helpen bij de opvang van deze mensen. Sint-Michielsgestel neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en gaat vluchtelingen opvangen. Daarover zijn in de regio afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in het Regioplan dat eind 2022 verscheen.

Geen geschikt vastgoed

Sint-Michielsgestel heeft zelf geen geschikt vastgoed om grote aantallen Oekraïners te huisvesten. De mogelijkheid om extra vergunninghouders te huisvesten, zorgt voor nog langere wachtlijsten voor (sociale) huurwoningen. Dit vindt het college onwenselijk. Daarom gaat de gemeente vluchtelingen van buiten de EU opvangen.

Locatie voor 10 jaar

De gemeente zoekt naar een plek voor een opvanglocatie met 300 plaatsen. Deze komt er voor de vaste periode van 10 jaar. Waar de opvanglocatie gaat komen en hoe die er precies uit gaat zien is op dit moment nog niet duidelijk. “Er wordt vanuit de gemeente en vanuit het COA samengewerkt om een goede plek te vinden voor de vluchtelingen. Daar hebben we vastgoed of grond van derden voor nodig. Daarover zijn we met hen in gesprek. Wanneer de gesprekken die we met hen voeren tot resultaat gaan leiden, weten we nu simpelweg nog niet.” 

In gesprek met omwonenden wanneer locatie bekend is

De gemeente begrijpt dat zo’n besluit impact heeft op de mensen die er dichtbij wonen. Daarom gaat de gemeente samen met het COA met hen in gesprek. Zowel over hun persoonlijke situatie en gevoelens als over hun wensen voor de inrichting van het terrein. Ook met andere belanghebbenden gaan gemeente en COA in gesprek.

Persberichten