Verhuizen naar een (zorg)instelling

Verhuis je naar een zorginstelling of een andere instelling? Kies dan of je je wilt inschrijven op het adres van deze instelling of op een briefadres dat je zelf uitkiest.