Verhuizen naar een (zorg)instelling

Verhuis je naar een zorginstelling of een andere instelling? Kies dan of je wilt worden ingeschreven op het adres van deze instelling of op een zelf gekozen briefadres.