Bezwaar tegen belastingaanslag

Ben je het niet eens met de gemeentelijke belastingaanslag of met de hoogte van de WOZ-waarde? Dan kun je bezwaar maken. Op het aanslagbiljet staat een datum. Maak bezwaar binnen 6 weken na deze datum. Dit kan digitaal of schriftelijk. Ook al heb je bezwaar gemaakt, je moet je aanslag toch op tijd betalen!

Stap voor stap

  1. Betaal de belastingaanslag.
  2. Dien binnen 6 weken na de datum die op de belastingaanslag staat jouw bezwaar in.
  3. We handelen jouw bezwaar zo snel mogelijk af.
  4. Je ontvangt ons besluit via de post.