Bezwaar tegen belastingaanslag

Stap voor stap

  1. Betaal de belastingaanslag.
  2. Dien binnen 6 weken na de datum die op de belastingaanslag staat jouw bezwaar in.
  3. We handelen jouw bezwaar zo snel mogelijk af.
  4. Je ontvangt ons besluit via de post.

Ben je het niet eens met de gemeentelijke belastingaanslag of met de hoogte van de WOZ-waarde? Dan is het belangrijk om binnen 6 weken bezwaar te maken. Op het aanslagbiljet staat de uiterste datum. Dit kan digitaal of schriftelijk. Let op: ondanks het bezwaar blijft de betaaldatum van de aanslag geldig.