Duurzaam Sint-Michielsgestel

Het klimaat verandert en de temperatuur van de aarde stijgt. Het wordt warmer, er vallen steeds vaker hevige buien en de lucht raakt vervuild. We weten het allemaal en zijn er ons ook van bewust dat de gevolgen van klimaatverandering en verlies van biodiversiteit groot zijn. Maar we willen in de toekomst ook prettig kunnen blijven wonen, ondernemen en recreëren in onze groene dorpen. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat energie betaalbaar en de transitie voor iedereen haalbaar is. In Sint-Michielsgestel willen we zo snel mogelijk energieneutraal zijn. Tenslotte willen we voor de energievoorziening in deze tijd niet afhankelijk zijn van buitenlandse olie, gas en kolen. De urgentie is daar, dus nu actie. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zetten zich samen met de gemeente in voor innovatieve en duurzame oplossingen. Ook worden we ons steeds meer bewust van ons eigen gedrag en duurzamere keuzes. Zo zorgen we voor minder CO₂-uitstoot en passen we ons aan aan het veranderende klimaat.

Onze gemeente, ons land en onze aarde op een goede manier achterlaten voor nieuwe generaties. Daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Dat kan alleen als we samenwerken.