Rekenkamer

De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taken. Deze onafhankelijke instituut onderzoekt of de gemeente het gemeentelijk beleid goed uitvoert. De Rekenkamer onderzoekt of het effect heeft gehad en of het niet onnodig veel geld heeft gekost.