Inburgeren en de participatieverklaring

Inburgeren betekent dat je de Nederlandse taal leert spreken en de Nederlandse samenleving leert kennen. De participatieverklaring is een onderdeel van de inburgering. Je krijgt een participatieverklaring als je weet wat belangrijk is in Nederland, hoe we in Nederland met elkaar omgaan en waarom we dat zo doen.