Belasting betalen met automatische incasso

Je kunt je belastingen in één keer betalen. Of je kunt met een automatische incasso in termijnen betalen. Het machtigen regel je via de digitale belastingbalie.

Stap voor stap

  1. Machtig ons voor automatische incasso via de digitale belastingbalie.
  2. De automatische incasso gaat in vanaf de volgende maand nadat je de machtiging hebt ingediend.
  3. Je kunt de automatische incasso wijzigen of stopzetten via de digitale belastingbalie.