Wet open overheid (WOO)

De Wet Open Overheid (Woo) verplicht ons als overheidsorganisatie om steeds meer publieke informatie actief openbaar te maken. Op deze pagina lees je meer over de Woo.

Wij helpen je graag

Heb je vragen over de Wet open overheid? Of wil je een Woo-verzoek indienen en wil je daar nog meer over weten? Neem dan contact met ons op. Dat kan op verschillende manieren: