Wet open overheid

Let op

Heb je vóór 1 mei 2022 een verzoek om informatie gedaan op grond van de Wob? En heb je de informatie op 1 mei 2022 nog niet ontvangen? Dan valt jouw verzoek per 1 mei automatisch onder de Woo. 

Vanaf 1 mei 2022 geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met de komst van deze wet moeten gemeenten (en andere overheden) nog meer publieke informatie actief openbaar maken. Daarnaast komt er één centrale plek waar je alle overheidsinformatie kunt vinden.