Algemene subsidieverordening

In de algemene subsidieverordening vind je de voorwaarden voor de subsidies die wij als gemeente geven. Bekijk de algemene subsidieverordening.

Subsidie Prestatie

Dit is een subsidie voor professionele instellingen. Met deze instellingen maken we vooraf afspraken over de prestaties en producten die zij leveren voor de subsidie. We spreken met de professionele instellingen af wanneer ze de prestatiesubsidie ontvangen. Dit is maandelijks of per kwartaal. De hoogte van de subsidie is gebaseerd op een exploitatiebegroting die het college moet goedkeuren.

Ledensubsidie

Heb je eind vorig jaar een bericht van ons ontvangen dat je recht hebt op subsidie op basis van het aantal leden per 1 januari? Dan kun je het aantal actieve leden aan ons doorgeven met het formulier Doorgeven ledenaantal verenigingen

Geen subsidiebeschikking ontvangen

Als je geen bericht van ons hebt ontvangen krijgt jouw organisatie geen subsidie voor het aantal jeugdleden. 

Subsidie voor verhuizen onderneming

In onze gemeente willen we levendige dorpskernen en compacte centra. Dat willen we bereiken door de detailhandel in onze dorpen zo veel mogelijk bij elkaar te krijgen. Om dit te stimuleren zijn we een proef gestart in de dorpskern Sint-Michielsgestel en stellen hiervoor een subsidie beschikbaar. Het doel hiervan is om ondernemers van buiten het centrum naar het centrum te laten verhuizen. Meer weten over deze proef en de subsidiemogelijkheden? Bekijk de verordening 'Subsidie tot het verhuizen van ondernemingen naar kernwinkelgebied Sint-Michielsgestel'.