Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 21 leden, die 7 verschillende partijen vertegenwoordigen.

Heb je vragen?

Wil je een gespreksonderwerp aanmelden of inspreken op de raadsvergadering? Neem contact op met de griffie.