WOZ-waarde

Let op

Aangifte inkomstenbelasting 2023

Als je de aangifte inkomstenbelasting doet over 2023, heb je de WOZ-waarde nodig die vorig jaar (2023) is vastgesteld. Hierbij geldt als waardepeildatum 1 januari 2022. Bekijk de WOZ-waarde van jouw woning via de website van wozwaardeloket

Hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) je betaalt, hangt af van de waarde van een pand of stuk grond. Dit noemen we de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken).